Χαρτοταινίες Θερμικές

Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης
X / N     28 Χ 40     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες )    Τεμάχιο
X / N     28 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     28 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     28 Χ 70     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     37 Χ 40     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     37 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     37 Χ 55     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     37 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     37 Χ 70     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     38 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     38 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     44 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     44 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     44 Χ 65     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     44 Χ 70     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     44 Χ 80     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     50 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     50 Χ 55     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     50 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     57 Χ 30     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες )  Τεμάχιο
X / N     57 Χ 40     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     57 Χ 45     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     57 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     57 Χ 55     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     57 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     60 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     60 Χ 55     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     60 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     62 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     62 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 40     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 60     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 70     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 75     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N     80 Χ 80     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N   105 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο
X / N   110 Χ 50     ( 60 ΤΕΜ / ΚΙΒ. « 6 / 10δες ) Τεμάχιο

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
2813 008 508 & 694 80 06 936

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Downloads