Ετικέτες ετικετογράφων

Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης
Ετικέτα                                                     21 Χ 12 Ρολό/1000
Ετικέτα                                                     22 Χ 12 Ρολό/1000
Τετράγωνη Ετικέτα                                 22 Χ 16  Ρολό/1000
Ετικέτα                                                     26 Χ 12 Ρολό/1000
Ετικέτα                                                     26 Χ 16  Ρολό/1000
Τετράγωνη Ετικέτα με κόκκινη ρίγα      21 Χ 12  Ρολό/1000
Μονή Motex με κόκκινη ρίγα                 22 Χ 12  Ρολό/1000
Μονή Motex λευκή                                  22 Χ 12  Ρολό/1000
Διπλή Motex λευκή                                 23 Χ 16  Ρολό/1000

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
2813 008 508 & 694 80 06 936

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Downloads